Re: Wandystan: Re: Ciekawostka

Grzegorz D. Stunża edukatormedialny.pl <grzegorzdstunza@...>
 

Może ja coś przegapiłem, ale czy dyskusja teraz na LDMW trwa?

-- 
ANP


W dniu 1 października 2013 10:49 użytkownik Alojzy Pupka <ksiestwo.sarmacji@...> napisał:

Bojo się wołomińskiej mafii. Ot co.--
Alojzy Pupka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Ciekawostka pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11782&p=120301#p120301.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


------------------------------------

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/wandystan/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/wandystan/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    wandystan-digest@...
    wandystan-fullfeatured@...

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    wandystan-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/


Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.