Re: Wandystan: Re: Ciekawostka

Alojzy Pupka
 

W dniu 1 października 2013 11:01 użytkownik Grzegorz D. Stunża
edukatormedialny.pl <grzegorzdstunza@...> napisał:

Może ja coś przegapiłem, ale czy dyskusja teraz na LDMW trwa?
Każda dyskusja *jest* na LDMW, ale większość to automatyczny
forward z forum, co rozpoznać można po sygnaturce z odpowiednią
adnotacją oraz po często wykrzaczającym się formatowaniu.

Acz czasem, z rzadka, pojawia się też coś co jest wyłącznie
na LDMW :)

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.