Re: Tytuly Awangardy

pmk
 

PTR:
Żeńska forma dekamerona to pakamera :)
To w dialekcie genossewandasztadzkim. Ja używam dialektu
winnickoradzieckiego.--
Polynka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Tytuły Awangardy pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11855&p=120317#p120317.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.