Re: Wandystan: Re: Ciekawostka

Tow. Radziecki
 

Czołem Perun!

Może ja coś przegapiłem, ale czy dyskusja teraz na LDMW trwa?
A gdzie ją czytacie? :>

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.