Re: Tytuly Awangardy

pmk
 

Moim zdaniem tytuły awangardy należy zachować. Tradycja
to nie tylko imię dla wandowego chłopca.

★ Mandragorzy
✰ Dekameronowie
♔ Megaprinsowie
♕ Onomatopejowie
♖ Oksymoronowie
♗ Agregaci
♘ Podlordowie
♙ Sekretarowie

to piękne tytuły awangardy, które dla samej wartości
estetycznej powinny zostać.

Ale czy my jesteśmy awangardą, czy zachowujemy się jak
ariergarda? Moim zdaniem, poza funkcyjnym mandragorostwem,
tytuły powinny przejść jakiś proces doawangardowienia.
Ale jak? cykliczność je zabije...

Do tego jeszcze jest awangarda kościelna,
kandelabrowie
izolatorowie
dezodoranci
rezystorzy
karnistrzy
doktórzy
niedoceniania, ale jednak istniejąca.

Może ceremonia powtótnego podkreślenia zasług awangardy
z odnowieniem tytułów? I karne degradacje za ariergardyzm?--
Senior

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Tytuły Awangardy pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11855&p=120344#p120344.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.