Re: Tytuly Awangardy

pmk
 

Senior:
Może ceremonia powtótnego podkreślenia zasług awangardy
z odnowieniem tytułów? I karne degradacje za ariergardyzm?
O o o!--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Tytuły Awangardy pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11855&p=120355#p120355.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.