Re: Tytuly Awangardy

pmk
 

PTR:
Już wy nie twórzcie jednoosobowych dialektów! Sprawdźcie
sobie na stronie Izby Awangardy ;-)
Wy tu mnie nie kierujcie do jakichś izb, zżeńszczenia
dekamerona na dekamerkę używałam od niepamiętnych
czasów, sprzed jakiegoś preskryptywnego ustalenia tego na
stronie awangardy, i nie mam ochoty tego zmieniać, o.--
Polynka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Tytuły Awangardy pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11855&p=120362#p120362.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.