Re: Tytuly Awangardy

pmk
 

Tutuły awandardy to fajna sprawa. Inna kwestia, że
właśnie tak jakby się przejadły... Pewnie przydałoby
się dodanie kilku nowych tytułów. A może nadawanie
tytułów tylko na jakiś czas, co zapobiegłoby ich
deflacji...--
Michaelus

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Tytuły Awangardy pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11855&p=120386#p120386.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.