Re: Poczatki MW

pmk
 

Czytał tow. strony MW?
http://wandystan.eu/w/Historia ma już częściowo
opisane początki.--
Senior

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Początki MW pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=11877&p=120434#p120434.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.