Re: Wybory prezydenckie

pmk
 

Praktyka dotąd była taka, żeby nie odbierać osobnym
postanowieniem w przypadku utraty obywatelstwa KS. W DP
brak, czy to z okresu prezydentury tow. Lepkiego czy to
mojej. Z takich przypadków chyba jeszcze Perun stracił.--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wybory prezydenckie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12203&p=123958#p123958.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.