Re: Wybory prezydenckie

pmk
 

Helwetyk:
Ze swojej strony proponowałbym (wreszcie) odzyskać
obywatelstwo sarmackie, ponieważ Konstytucja Księstwa
Sarmacji jest tu jednoznaczna.
I tak nie mam zamiaru kandydować na prezia, więc
odzyskiwanie nie jest jakimś moim większym priorytetem.
Wolę raczej poczekać, aż wreszcie będzie można pełnić
funkcje publiczne w prowincjach bez posiadania obywatelstwa
sarmackiego.--
Paulina Wilenska

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wybory prezydenckie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12203&p=123989#p123989.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.