Re: Wybory prezydenckie

pmk
 

Znaczy nie chodziło mi o to, że nie odbieram (wbrew
literze prawa), tylko że utrata "rozumie się sama
przez się" i nie ma co mnożyć postanowień, jak jest
utrata sarmackiego, to znaczy że wandejskie też utracił.--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wybory prezydenckie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12203&p=124005#p124005.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.