Re: Wybory prezydenckie

pmk
 

PTR:
Dodam, że ubolewam przede wszystkim nad przypadkiem tow.
Wileńskiej
Akurat w moim przypadku, to samo przyjęcia obywatelstwa po
inkorporacji to był z mojej strony błąd. Skoro na
początku deklarowałam, że mam zamiar działać w
Wandystanie bez obywatelstwa sarmackiego, to będę
właśnie tak działała, chociażbym miała naprawić swój
wcześniejszy błąd, i już więcej nigdy o obywatelstwo
się nie ubiegać. W końcu, można

ja-m:
tak naprawdę olać wszelkie odgórne władze, wszelkie
stanowiska, i działać na rzecz prowincji w sposób
oddolny, na zasadzie zawiązujących się w celu realizacji
danego zadania nieformalnych grup. Tak jak np. ostatnio
tworzone są systemy informatyczne dla Mandragoratu
Wandystanu, gdzie formalnie nikt je tworzący nie zajmuje
absolutnie żadnego stanowiska. Na szczęście, dla wielu
spraw (a może nawet żadnej?) nie potrzeba oficjalnej
państwowej akceptacji.


--
Paulina Wilenska

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wybory prezydenckie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12203&p=124182#p124182.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.