Re: Wybory prezydenckie

pmk
 

O przepraszam, zapomniałem poinstruować towarzysza ATW,
że w Wandystanie kurwa, pierdole, jebać, chuj itd to nie
są wulgaryzmy tylko słowa codziennego użytku. Więc nie
gwiazdkujemy itd. W Sarmacji centralnej niestety panuje inna
kultura i tam te zwyczajne słowa wykrzyknienia, przecinki
itd są traktowane jako wulgarne, dlatego z przykrością
musimy je gwiazdkować, lub karać za wykroczenia. TU NIE.--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wybory prezydenckie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12203&p=124285#p124285.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.