Re: Wandowice - pomysly?

pmk
 

Można tam rozpierdolić samolot z nowowybranym prezydentem.
Pamięć o mieście nigdy nie zginie!--
Grigorij

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wandowice - pomysły? pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12178&p=124409#p124409.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.