Re: Wybory prezydenckie

pmk
 

KCS:
Głos na KPS(w) trzeba oddać!
Tak jest, Towarzyszu! Niech zwycięży socjalizm!--
Adrian Jasinski

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wybory prezydenckie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12203&p=124965#p124965.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.