Co to kurde jest?


pmk
 

http://skok.wandystan.eu/

Nowy system strony? System gospodarczy? Plan awaryjny na
wypadek rozpadu unii z KS? Wszystko na raz i jeszcze kilo
pomarańczy?--
Jeremiasz Winchester

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Co to kurde jest? pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12552&p=126783#p126783.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.