Re: Wandystan: WKML: R. Luksemburg "Possybylizm i oportunizm"

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

Niniejszym otwieram Wieczorowe Kursy Marksizma-Leninizma, jako próbę
zainicjowania lektury i dyskusji nad realnymi (choć nie tylko)
tekstami rewolucyjnymi.
Ciekawe, czy nobody gives a fuck, czy nikt nie ma czasu, czy wszyscy w
ciupie siedzą...

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.