Re: Wandystan: [PILNE] Pupka ty chuju!

Tow. Radziecki
 

Czołem Rhadmor

Naprawiłam końcówkę posta Towarzysza. Ku chwale Idei!
Serdeczne pozdro! Magicznie to zrobiliście, jak jakiś Hcwdini!

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.