Re: Wandystan: [PILNE] Pupka ty chuju!

Tow. Radziecki
 

Czołem Rhadmor!

Jeśli pijesz (sarmackie, mocne) do tego, co mówie o tobie - no cóz, widocznie nie rozumiesz, co mówię ;)
Ludzie po liceach i studiach tak mają, niestety. Przemawia przez nich
kompleks niższości.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.