Re: Wandystan: Wypróżnienie Stolca

Tow. Radziecki
 

Czołem Perun!

O, coś się dzieje :D
Cały czas, nieustannie, tow. Perun. Wystarczy się zainteresować :>

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.