Re: Wandystan: Re: wandystan.eu nie dziala

Bruthus Perun
 

W dniu 1 marca 2014 00:55 użytkownik PTR <ksiestwo.sarmacji@...>napisał:

Informuję, że

url

wandystan.eu

/url

wrócił do pełnej funkcjonalnosci :)--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska
egzystencja, w wątku wandystan.eu nie działa pod adresem
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12932&p=130002#p130002.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW
nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


------------------------------------

Yahoo Groups Links
[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.