Do członków Partii

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

Wszystkich członków Partii zachęcam do zajrzenia na Gierka, gdzie
wrzuciłem projekt oświadczenia Partii do przedyskutowania.

Zapraszam.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.