Re: Wandystan: wandystan.eu nie dziala

Tow. Radziecki
 

Czołem Cedenbal!

Wandystan ostatnimi czasy dopadła multikanaloza i szum informacyjny.
Żeby to chociaż był szum. Generalnie bardziej cisza informacyjna. A co
do multikanalozy - nie powiedziałbym, żeby to czemukolwiek
przeszkadzało. Nie ma tych kanałów aż tak dużo - LDMW, Bierut, Wandea
i Gierek... Chyba tyle.

Wydział Kontroli Prasy i Widowisk Politechniki Precelkhandzkiej,
poza zmianą rodzaju bojowości tow. Radzieckiej, nie stwierdza
negatywnych zmian i trendów ideologicznych.
A coś się zmieniło? Poza tym ta zmiana była negatywna? No nie wiem...

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.