Re: Wandystan: Do członków Partii

Alojzy Pupka
 

2014-03-12 22:01 GMT+01:00 Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@...>:

Wszystkich członków Partii zachęcam do zajrzenia na Gierka, gdzie
wrzuciłem projekt oświadczenia Partii do przedyskutowania.
Ok, zajrzę w jakiejś wolnej sekundce. Btw, myślę że to świetna
praktyka − informowanie na LDMW o tym, że gdzieś indziej coś
się dzieje. Bo to jest jednak najbardziej podstawowy kanał.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.