Re: Wandystan: Do członków Partii

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 


Ok, zajrzę w jakiejś wolnej sekundce. Btw, myślę że to świetna
praktyka − informowanie na LDMW o tym, że gdzieś indziej coś
się dzieje. Bo to jest jednak najbardziej podstawowy kanał.Słusznie prawicie, ja np obecnie tylko i wyłącznie odbieram LDMW, no i fejsik ewentualnie
 
--
Katiuszyn Rewoluty Lepki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.