Reforma konstytucyjna

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

W nawiązaniu do niedawnej debaty na SKOKu, przedstawiam konkretny
projekt zmiany konstytucji.

http://skok.wandystan.eu/index.php?s=gierek&w=106

Zachęcam do odwiedzenia!

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.