Re: Wandystan: Wypierdalac!


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 W dniu 29 grudnia 2014 22:04 użytkownik Stru struszynski@... [wandystan] <wandystan@...> napisał:
 

I co?

Zabiliście już LDMW całkiem?
Struszyński piszący e-maile w HTML.
Nie o taki Wandystan mój dziadek walczył. 


--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.