Re: Wandystan: Wypierdalac!


"Gromosław Struszyński
 

Wanda wie, w czy

W dniu 29 grudnia 2014 22:08 użytkownik Ola Kaarina Isadora Hughson f.helyanvy@... [wandystan] <wandystan@...> napisał:

> Struszyński piszący e-maile w HTML.
> Nie o taki Wandystan mój dziadek walczył.

Wanda wie, jak to zasrane gówno działa. Piszę na jakimś cholernym urządzeniu monarchofaszystów. Właśnie uciekłem z celi, gdzie mnie trzymają.


--
Towarzysz Struszyński,
gg: 12777250

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.