Re: Wandystan: Wypierdalac!


Tow. Radziecki
 

Czołem Rhadmor!

Struszyński piszący e-maile w HTML.
Nie o taki Wandystan mój dziadek walczył.
Nie opowiadajcie bzdur, przecież wiadomo, że to wy jesteście własnym dziadkiem.

--
PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.