Re: Wandystan: Wypierdalac!


Alojzy Pupka
 

W dniu 29 grudnia 2014 22:08 użytkownik Ola Kaarina Isadora Hughson
f.helyanvy@gmail.com [wandystan] <wandystan@yahoogroups.com> napisał:

Struszyński piszący e-maile w HTML.
Nie o taki Wandystan mój dziadek walczył.
Trochę lol, bo wasz post też przyszedł w html.
Przyganiał ob. kocioł tow. garnkowi, a sam smoli?
:>

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.