Re: Wandystan: Wypierdalac!


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 W dniu 30 grudnia 2014 04:02 użytkownik Alojzy Pupka alojzypupka@... [wandystan] <wandystan@...> napisał:
 

W dniu 29 grudnia 2014 22:08 użytkownik Ola Kaarina Isadora Hughson
f.helyanvy@... [wandystan] <wandystan@...> napisał:

> Struszyński piszący e-maile w HTML.
> Nie o taki Wandystan mój dziadek walczył.

Trochę lol, bo wasz post też przyszedł w html.
Przyganiał ob. kocioł tow. garnkowi, a sam smoli?
:>Nie mogę znaleźć opcji w gmailu, coby przełączyć na normalny format. 
--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.