Re: Wandystan: Wypierdalac!


Tow. Radziecki
 

Czołem Rhadmor!

Nie mogę znaleźć opcji w gmailu, coby przełączyć na normalny format.
Przy odpowiadaniu po prawej stronie strzałeczka w dół i funkcja "Tryb
zwykłego tekstu".

--
PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.