Re: Wandystan: Wypierdalac!


Tow. Radziecki
 

Czołem Ja,

SOA#1 i to od sporej grupy ludzi. Z czego korzystacie? Poczyśccie
ciasteczka na wszelki wypadek, czasami faktycznie powodują konflikty.
Spróbujcie
(za szybko wysłałem)

... spróbujcie zalogować się niezależnie na wandystan.eu i potem w
osobnej karcie wejść na SKOK - powinniście być zalogowani bez
autoryzacji.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.