Re: Wandystan: Poemat

Alojzy Pupka
 

Chuju szczerozłoty!
By cię obrazić
Nie ma takiej kwoty,

Której bym nie wydał.

-- 
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.