Re: Wandystan: Poemat

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

> Chuju szczerozłoty!
> By cię obrazić
> Nie ma takiej kwoty,
>
> Której bym nie wydał.

Dziś jędrność twå w całej ozdobie
Nie znam i nie chcę znać

Bo jebie mnie to.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.