Re: Wandystan: Poemat

Alojzy Pupka
 

W dniu 6 kwietnia 2015 22:53 użytkownik Michał Radecki
ks.radetzky@... [wandystan] <wandystan@...> napisał:

Dziś jędrność twå w całej ozdobie
Nie znam i nie chcę znać

Bo jebie mnie to.
Gdyby ma jędrność naprawdę cię jebała
Sąsiadka z dołu na pewno by nie spała.
Sąsiad zaś z boku do drzwi by zastukał
Bo jak każdy pragnie, żebym go przepukał.
Z góry rodzina jęków by słuchała
Mąż, drugi mąż, trzeci i córeczka mała.
Tylko Scholandczyk, co mieszka naprzeciw
Niewzruszony dalej smażył by kotlecik.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.