Re: Wandystan: Poemat

Tow. Radziecki
 

Czołem Helmut!

> Ty nic nie wiesz, bowiem
> w tajemnicy Ci powiem
> Scholandczyk to nie rezydent wywiadu
> lecz przyjechał tu dla zwiadu
> po jędrnych a gnomich pupkach
> a Ty nie gnomem.

Siorbie cienki kumys
przez rurkę z długopisa
cierpi swe katusze
bo nie stoi mu a zwisa

Scholandzka erekcja
jak dowcip jego słaba
z niewysokich rozkoszy
została mu graba

lecz nie pełna jego klęska
otwarta wciąż przyłbica
odkrył bowiem rozkosze
które daje mu lewica

--
PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.