Re: Wandystan: Poemat

Michał Czarnecki <edkum.spirytkum@...>
 

W dniu 4 kwietnia 2015 18:36 użytkownik Alojzy Pupka
@alojzypupka [wandystan] <wandystan@...> napisał:

Chuju szczerozłoty!
By cię obrazić
Nie ma takiej kwoty,

Której bym nie wydał.
Srutututu
Pupka z drutu

--
Michał Czarnecki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.