Re: Wandystan: Poemat

Alojzy Pupka
 

2015-04-21 8:42 GMT+02:00 Michał Czarnecki edkum.spirytkum@...
[wandystan] <wandystan@...>:

Srutututu
Pupka z drutu
FIKU-MIKU
KIEŁBASA-KRAKOWSKI Z PLASTIKU

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.