Re: Wandystan: [Sobór] Początek

Tow. Radziecki
 

Wasza Świeckojebliwość!

Do obrad − wypierdalać!
Zainicjowałem co mogłem, protokołować będę, melduję się na Soborze
zwarty i gotowy!

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.