Re: Wandystan: [Sobór] Mąż zaufania

Tow. Radziecki
 

Czołem Leszke!

> Proponuję najpierw zreformować wandykopat, a potem wrócić do tematu. Bo
> ufam, że pomiędzy konklawe a wandykopatem będzie istniała zależność.
> Konkretne osoby na funkcji - nyet.

No jak jest funkcja,  to zawsze musi ją obejmować konkretna osoba. Nie bardzo rozumiem co jest waszym zarzutem.

--
PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.