Re: Wandystan: [Sobór] Kodeks ŚKW

Tow. Radziecki
 

Czołem Leszek!

> 1. STANOWCZO protestuję przeciwko upartemu forsowaniu formy archiksięć
> przez reakcyjnych wielbicieli form zmurszałych.

Śmiejemy się z protestów zatwardzonych modernistów.

> 2. Czy konsylium 3 z 4 arcyżenadynów nie jest zbyt restrykcyjne? A jak
> OŚ będzie chciał mieć 2 arcyżenadynów?

A jak dwunastu? Troika zawsze słuszną formą. Dwójka to para kochanków, trójkącik ma już pewną powagę za sobą.

> 3. Czy nie powinniśmy pozostawić DWÓCH metod do wyboru dalajwandy przez
> zgromadzonych wiernych zawsze?

A po co? Nie bardzo widzę sensu. W moim przypadku było to tranzycyjnie stare i nowe, zresztą fart że trafiło akurat na mnie, jakby było na dwie osoby to mógłby być spór - a tak nie ma. Nie widzę powodu do podwójnego wyboru...

> 4. Czy skreślenie art. XIX nie powinno być warunkowane przeprowadzeniem
> przez OŚ rewizji listy awangardy w ciągu trzech miesięcy?

Zwracam uwagę na kluczowy artikiel XXIV (nowa numeracja - XXI) i artikiel następny. Wykreslenie XIX jest jedynie konsekwencją tendencji, że głosy elektorskie wynikają wyłącznie z tytułów awangardy kościelnej, ale te mogą wynikać z innych kwestii (tytuły awangardy proletariatu, funkcje w ŚKW). Nic nie zmienia w faktycznym posiadaniu głosów przez awangardę proletariatu.

Wileńska też się o to wykłucała na privach, czytanie nie boli :P

> 5. Czy zmiana nr artykułów jest konieczne? Art. XIX ma ważną rolę w
> wandohistorii!

Jest to słuszny postulat, możemy dać treść "skreślony" i dla ewentualnych nowych oznaczenia literowe i nie zmieniać numeracji. Poprawię dziś po południu. 

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.