Re: Wandystan: [Sobór] Kodeks ŚKW

Tow. Radziecki
 

Czołem Ja!

Zwracam uwagę na kluczowy artikiel XXIV (nowa numeracja - XXI) i artikiel
następny. Wykreslenie XIX jest jedynie konsekwencją tendencji, że głosy
elektorskie wynikają wyłącznie z tytułów awangardy kościelnej, ale te mogą
wynikać z innych kwestii (tytuły awangardy proletariatu, funkcje w ŚKW). Nic
nie zmienia w faktycznym posiadaniu głosów przez awangardę proletariatu.
Jeszcze precyzując i wyzłośliwiając się troszku na Griszę - jego
pamiętna apologia została w sumie skierowana nie na ten artikiel co
trzeba - bo to z artikla XXIV wynika kluczowa zasada uznawania tytułów
awangardy proletariatu za równe kościelnym. Artikiel XIX jest de facto
tylko niepotrzebnym powtórzeniem wobec treści artikla XXI. Dlatego
wydany zostanie teraz pod brzytwę Ockhama, on i potomstwo jego.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.