Re: Wandystan: [Sobór] Mąż zaufania


Tow. Radziecki
 

Czołem Scholik!

W temacie, uwazam, że mąż zaufania byłby funkcją dobrą i angażującą więcej osób w ŚKW.
Cieszę się z tego poparcia.

Z drugiej strony, zastanawiam się, czy nie utrudni to organizacji konklawe. Wszakże powinien
na nim obecny być zaruwno Mistrz Ceremonii, jak i dany Mąż Zaufania. A to ogranicza
dostępne terminy. Ostatnio był z tym spory problem, dlatego warto rozważyć ten aspekt.
Być może pierwsza osoba, która zglosi chęć bycia na konklawe, powinna być MZ?
Tyle że jeżeli to ma być faktyczna kontrola Mistrza Ceremonii, to nie
powinna to być osoba losowa. Może jako sposób wyboru po prostu
wyłonienie większością z grona zebranych elektorów? Wierzę, że będzie
to na tyle proste że nie będzie wymagało jakichś skomplikowanych
głosowań (po prostu ktoś, na kogo wszyscy się zgodzą).

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.