Re: Wandystan: [Sobór] Początek

Tow. Radziecki
 

Czołem Wziernik!

Serdeczne wypierdalać.
Obrady chwilowo przystanęły, bo jestem nieco
przytłoczony wszystkim w ostatnich dniach, ale postaram
się tempo narzucić większe jakoś na dniach.
Znamy my już takie obietnice!

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.