Re: Wandystan: [Sobór] Mąż zaufania


Alojzy Pupka
 

W temacie męża zaufania:

Nie uważam żeby była to instytucja konieczna, ale absolutnie nie jest
szkodliwa, a może też pomóc. Plus to co podniósł ob. Scholik: angażuje
dodatkową osobę. Tak więc żeneralmą jestem za. Ale nazwa chujowa.

Also: uważam że faktyczna kontrola MC nie jest koniecznością, więc
losowość nie byłaby najgorszym pomysłem, ale ze względu na prostotę
rozwiązań propsuję wybór przez aklamację (ewentualnych rejtanów będzie
się bigosować) bezpośrednio przed pierwszym głosowaniem.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.