O!


"Gromosław Struszyński
 

Towarzysze!
Tu duch Struszyńskiego!
Czy Wy teżta umarli wszystkie?

--
Towarzysz Struszyński,
gg: ------------

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.