Re: Wandystan: O!


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Ja tam zyję.

Nawet ostatnio zaczepiałam Tow. Pupkę.

(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.