Re: Wandystan: O!


Helmut Walterycz
 

Towarzyszu Struszyński!
Czy słuchał już towarzysz playlisty wszechjublowej Mandragoratu (https://www.youtube.com/playlist?list=PLEy-_CblY2hmwVUsW-ijJZvbkbPXqQE3n)?
Wandosławię,
Helmut

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.